De tre statsrådene Rigmor Aasrud, Knut Storberget og Magnhild Meltveit Kleppa presenterte i dag høringsnotatet under en pressekonferanse i Oslo.

Datalagringsdirektivet på høring

Myndighetene sender i dag ut en høring om det omstridte datalagringsdirektivet.

EU vedtok 15. mars 2006 et direktiv om lagring av data framkommet ved bruk av elektronisk kommunikasjon. Formålet med direktivet er å harmonisere lovgivningen om datalagring i medlemslandene. Hensikten er å gi politi- og påtalemyndighet et bedre verktøy for åavdekke, etterforske og rettsforfølge alvorlig kriminalitet. Lagring av data framkommet ved bruk av elektronisk kommunikasjon, slik det framgår av direktivet, berører ansvarsområdene til Samferdselsdepartementet, Justisdepartemen

Forsiden akkurat nå

Til toppen