Samferdselsminister Manghild Meltveit Kleppa må innse at kritikerne fikk rett og at Datalagringsdirektivet igjen er utsatt.

Datalagringsdirektivet er utsatt

Tidspunktet for når Datalagringsdirektivet trer i kraft, er utsatt. Nå vet ingen når det skjer.

– Det er nødvendig med en oversikt over de totale kostnadene som implementeringen av direktivet medfører, før en tar stilling til modell, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa. Samferdselsdepartementet og Justisdepartementet sender i dag ut et felles høringsbrev om kostnadsmodeller for datalagringsdirektivet. Dette betyr at direktivet, som etter planen skulle gjelde fra 1. juli, blir utsatt. Ingen vet når Foreløpig er det ikke satt noen ny dato for implementering av de nye

Forsiden akkurat nå

Til toppen