En undersøkelse blant skoleelever i Portugal viser at tilgang til bredbånd ikke har noen positiv effekt på karakterene. Litt mindre dårlig blir det på skoler der elevene ikke får tilgang til nettsteder som Youtube. (Bilde: iStock)

Dårligere karakterer med Internett

På skoler som blokkerer nettsteder som Youtube er karakterene bedre enn på skoler som tillater studentene fri tilgang til Internett.

Nylig kom Statistisk sentralbyrå ut med et dokument som søkte å dokumentere «Økonomiske effekter knyttet til innføring og bruk av bredbånd». Her ble resultatene fra en rekke andre undersøkelser oppsummert. Konklusjonen er enkelt og greit at bredbåndinfrastruktur har hatt en positiv effekt på økonomisk vekst og produktivitet. Det slås også fast at bredbåndsutbygging i geografiske områder der det står dårlig til økonomisk eller i grisgrendte strøk, viser seg å ha utjevnende e

Forsiden akkurat nå

Til toppen