Dårlig sikkerhetsarbeid i norske bedrifter

En undersøkelse gjort på oppdrag fra Nasjonal Sikkerhetsdag gir et mørkt bilde av sikkerhetsarbeidet i norske bedrifter.  Verst er det i små- og mellomstore bedrifter.

En fersk undersøkelse viser at over halvparten av bedriftene i Norge driver dårlig og mangelfullt opplysningsarbeid om informasjonssikkerhet overfor sine ansatte, til tross for at lagret informasjon og kunnskap er de viktigste verdiene i de fleste norske bedrifter. Det står dårligst til i små og mellomstore bedrifter. Bedre bevissthet trengs - Resultatene fra undersøkelsen viser at sensitive forretnings- og økonomiske data ikke blir håndtert på en tilstrekkelig betryggende m

Forsiden akkurat nå

Til toppen