Avdelingsdirektør Aslaug Hagestad Nag i Post- og teletilsynet har vært med i TV-utvalget, som nylig leverte sin rapport.

Danmark forbyr TV-diktat i borettslag

Danske forbrukere skal få friere TV-valg. – Ikke aktuelt her hjemme, sier PT.

Innen sommeren lover danske myndigheter at alle som er bundet til én bestemt TV-tilbyder gjennom en lokalplan eller en kollektiv avtale i en boligsammenslutning, skal få frihet til å velge sin egen TV-leverandør. Det er allerede blitt forbudt å inngå bindende kollektive avtaler for nybygg, men fortsatt er ca. én million dansker bundet til en TV-leverandør gjennom kollektive avtaler. Disse skal få en løsning før sommeren. Ikke en aktuell løsning for Norge Her hjemme er ikke tvan

Forsiden akkurat nå

Til toppen