Debatt

Churn koster!

Nær 600.000 norske mobilabonnenter kommer til å skifte operatør i løpet av dette året. Dette er 12-13 prosent av alle abonnenter. Norske strømkunder er en annen lite lojal gruppe, hvor ca 10 prosent skifter leverandør i løpet av et år.* Dette skriver Teleplans Asgeir Myhre i denne kommentaren. 

En av de største utgiftspostene i regnskapet for en mobiloperatør er "SAC – subscriber acquistion cost" – eller på norsk: Hva det koster i form av markedsføring, inkludert terminal-subsidiering, å få tak i nye kunder. Dersom churn [tschjø:rn, engelsk: kundefrafall] ble kraftig redusert, ville det kunne gi mega-innsparinger for operatørene. Kanskje kunne det f.eks frigjøre midler til bedre kundeservice? Hva kan operatørene gjøre for å oppnå større kundelojalitet? God kvali

Forsiden akkurat nå

Til toppen