CDMA 2000 nødnett nok?

CDMA 2000 kan vise seg å bli særdeles viktig for norsk mobilutvikling både av kommersielle nett og nødnett. CDMA 2000 kan fort vise seg å utgjøre stammen i et felles nødnett og kan dessuten gi 3G-dekning på landsbygda der UMTS-utbygging er nærmest illusorisk.

Av Arne Joramo Vi har tidligere kritisert regjeringen for å drukne i utredninger på dette området. Vi er nå inne i det sjuende året med utredninger om nødnett.. Igjen finnes det bare utredningsmidler på statsbudsjettet. At dette fortoner seg som gambling med liv for mange i helsevesen, politi og brannvesen synes ikke å gjøre synderlig inntrykk på politikerne. Det er flott at det fortsatt bevilges penger til å holde liv i Tor Helge Lyngstøls utmerkete utredningsgruppe i Justisdeparte

Forsiden akkurat nå

Til toppen