Catch foran børs og veivalg

Catch Communications verdsettes nå til mellom 730 og 890 millioner kroner. For et selskap som ennå ikke er fylt fire år, er det ikke dårlig. Catch skal før børsnoteringen hente inn 100 millioner i en emisjon, i tillegg til at Kistefos og gründere som Kjell Ivar Hansen gjør et nedsalg. Samlet utgjør salget rundt 250 millioner kroner.

Catch-gründerne Kjell Ivar Hansen og Trond Larsen vil selge aksjer for vel 30 millioner kroner dersom høyeste kursanslag nås og Kistefos for godt over 100 millioner kroner. Og etter nedsalget vil Kistefos fortsatt sitte med om lag 30% av aksjene og gründerne rundt 20 prosent. På børs 29. marsDen endelig kursen vil bli satt ved utløpet av tegningsintervallet som går fra i dag til 26. mars. Det åpnes både for private og institusjonelle investorer. For Christen Sveaas og Kistefoss har

Forsiden akkurat nå

Til toppen