Android ligger an til å bli større enn Iphone i løpet av få år. Nå lanserer også HTC sin egen Android-butikk.

- Bruker mest tid på apps

Folk bruker nå mer tid på apps enn på web på mobiltelefonene, hevder analyseselskap

Mobilbrukere benytter nå 81 minutter om dagen i mobile applikasjoner mot 74 minutter om dagen på internett via nettleseren. Det er konklusjonen til mobilanalyseselskapet Flurry. Dataene stammer henholdsvis fra Flurrys eget statistikkverktøyr for mobile applikasjoner og fra offentlige data fra Comscore og Alexa for webbruk på pc. Sammenstillingen av de ulike datakildene kan innebære en feilkilde, i og med at målemetodene kan ha fanget litt ulike brukergrupper. Samtidig fanger Flurrys data

Forsiden akkurat nå

Til toppen