Max Schrems har blitt berømt i mange kretser på grunn av hans personvernkamp mot Facebook og konsekvensene dette fikk for Safe Harbour-avtalen. Mandag besøkte han Oslo. (Bilde: Videostrømmen til Forbrukerrådet)

Bruker dataene dine til å diskriminere deg

Det er en relativt velkjent holdning som forteller at dersom noe er gratis, så er det brukerne som er den egentlige handelsvaren. Det finnes unntak fra denne regelen, men de siste årene har kommersiell utnyttelse av brukerdata blitt langt mer omfattende og uoversiktlig enn det den var tidligere. Derfor arrangerte Forbrukerrådet mandag 14. november et seminar om nettopp salg av brukerdata. 

Seminaret viste seg å være svært populært, slik at det ble flyttet fra Litteraturhuset i Oslo til Latter for å få plass til alle. Men også hos Latter ble det fullt. 

Den østerrikske helten

En mulig årsak til dette var at den virkelige hovedattraksjonen var Max Schrems, den østerrikske jusstudenten som gjennom sin kamp mot Facebook også oppnådde å få ugyldiggjort Safe Harbour-avtalen, som var det juridiske grunnlaget for mange virksomheters utveksling av persondata mellom EU/EØS-land og USA.

Forsiden akkurat nå

Til toppen