Bredbåndsstøtten:

Bygdefibernett som har fått offentlig støtte kan kanskje kreves åpnet for konkurrerende tilbydere. (Bilde: Håvard Fossen, Insidetelecom.no)

EU-kravene om åpne nett kan gjelde allerede bygde nett

Kommunal- og regionaldepartementet har lenge hatt krav til statsstøttede bredbåndsnett om at støtten betinger at det sikres mulighet til konkurranse på tjenester og innhold.

Ifølge en rapport Nexia har utarbeidet for Kommunal- og regionaldepartementet (KRD), har tilskuddene som tidligere er gitt fra departementet via fylkeskommunene bidratt til bredbånd til 55.000 nye husstander siden 2006.

Det er usikkert om de omtalte EU-kravene var virksomme allerede fra 2006, men temaet er omtalt i EU-dokumenter fra 2008. Uansett gjelder EU-kravene om åpne nett i Norge først og fremst fibernett (NGA – next generation access), mens det er grunn til å anta at mange av de 55.000 var radioaksess.

Bekrefter krav om åpne nett

Inside Telecom har spurt departementet om EU-regelverket faktisk gjelder for de bredbåndsnett som allerede er bygd med bidrag fra det offentlige. Svaret er bekreftende:

Forsiden akkurat nå

Til toppen