Bredbåndsminister fra Sp

Liv Signe Navarsete, den nye samferdselsministeren fra Senterpartiet, går inn for sterkere statlig satsing på bredbånd i distriktene. - Regjeringa sin politikk har spilt fallitt, sa Navarsete ti dager før valget.

Navarsete viste til en rapport fra IKT Norge, som slo fast at 60 prosent av husstandene i sentrale strøk har tilgang til kapasitet over 704 kbit/s, mens tilsvarende tall for distriktskommunene var 43 prosent.IKT-Norge-rapporten viste også at det er store forskjeller i bredbåndsdekningen i skolene.- Det viser seg no at det offentlege må ta sterkare styring over utviklinga for å sikre alle tilgang til breiband, sa Navarsete.Senterpartiet gikk i valgkampen inn for at alle husstander i Norge sk

Forsiden akkurat nå

Til toppen