Bredbåndsmillioner til 11 prosjekter

11 nye bredbåndsprosjekter har nå fått tildelinger via Høykom-programmet. 40 millioner er fordelt og vil utløse lokale tilskudd på rundt 66 millioner.

Bevilgninger til bredbåndsinfrastruktur på om lag 100 millioner kroner over 2007-budsjettet er nå fordelt gjennom Høykom-programmet. Dette programmet finansieres av Fornyings- og administrasjonsdepartementet og administreres av Norges Forskningsråd. 11 nyebredbåndsprosjekter som inkluderer 80 kommuner over hele landet kan nå settes i gang. De har fått i underkant av 40 millioner kroner for å etablere bredbåndsinfrastruktur. Sammen med lokale tilskudd vil totalbeløpet utgjøre nærme

Forsiden akkurat nå

Til toppen