Bredbåndsmarked over 4 milliarder

Bredbåndsmarkedet i Norge omsatte for 1,96 milliarder kroner i første halvår, en økning på 416 millioner, eller 21 prosent. Fortsetter vekstkurvene i samme retning kan årets omsetning komme opp i nærmere 4,5 milliarder.

Post- og teletilsynet har beregnet at det var 836 000 bredbåndskunder i Norge pr 1. juli, en økning på 319 000 på ett år. Penetrasjonen målt i forhold til hushold er da 37 prosent, mot 30,1 prosent for et år siden.Det er PT-sjef Willy Jensen meget fornøydmed, selv om han innrømmer at det er en del ”hvite flekker” på bredbåndskartet, også i sentrale strøk. PT skal nå undersøke dette.Holder skansenTelenor beholder grepet om bredbåndsmarkedet, selv om Willy Jensen påpeker at

Forsiden akkurat nå

Til toppen