Bredbåndskillet øker

Sentrale kommuner har minst åtte ganger så stor andel husstander med bredbåndstilknytning som utkantskommunene, viser en oversikt fra Statistisk Sentralbyrå for 2002. Ved slutten av fjoråret var det fortsatt 259 av 434 kommuner som hadde få eller ingen bredbåndstilknytninger.

Av Bjørn VesethOversikten fra SSB, som bare går frem til 31.12.02, er grundig utdatert når det gjelder råtall, ettersom bredbåndsmarkedet har økt kraftig i år. A- og B-kommunerMen forholdstallene bekrefter at det er i ferd med å skilles ut A- og B-kommuner når man ser på tilgang til bredbånd.  I sentrale kommuner er bredbåndspenetrasjonen i snitt 13 prosent av husstandene, mens den i utkantkommunene er 1,5 prosent.Mens det ved utgangen av 3. kvartal var 280 av landets 434 kommuner s

Forsiden akkurat nå

Til toppen