Bredbåndselskap i Torsken

Torsken kommune i Troms har ikke tid til å vente på at sentrale myndigheter skal bygge ut moderne teknologi. Nå vil kommunen danne eget bredbåndsselskap.

Dette ble klart under et kommunestyremøte nylig. Ei kommunalt nedsatt bredbåndsgruppe har utredet saken. Konklusjonen er klar: Torsken kommune er best tjent med å etablere eget bredbåndselskap. Gruppa anbefaler også AS framfor et kommunalt eid selskap.Gjør det sjølDet var stor samstemmighet blant politikerne i Torsken kommune om at dette er rette vei å gå. Dersom de ikke tar skjea i egen hand, vil de havne i bakevja. Å? vente på sentral offentlig innsats, betyr i beste fall bredbån

Forsiden akkurat nå

Til toppen