Bredbåndsalliansen får 50 % av BaneTele

Regjeringen vil selge halvparten av BaneTele til Bredbåndsalliansen for 625 millioner kroner. Næringsminister Odd Eriksen sier avtalen sikrer ”sterkt offentlig eierskap og rask utbygging av bredbånd over hele landet.". Eriksen har også oppnevnt nytt styre i BaneTele.  

"Regjeringen har fremforhandlet en avtale som sikrer en god industriell løsning for Bane Tele. Den innebærer bl. a. at Bredbåndsalliansen og staten hver vil ha en eierandel på 50 prosent i det nye selskapet.", heter det i en pressemelding. Konkurransedyktig Regjeringen vil fredag foreslå for Stortinget en fullmakt til å inngå avtale med Bredbåndsalliansen om et langsiktig delt eierskap i BaneTele. Avtalen innebærer at Bredbåndsalliansen vil tilføre BaneTele 625 millioner kroner i kon

Forsiden akkurat nå

Til toppen