Bredbånd slanker bort milliarder av kroner

I bredbåndsmarkedet er vi nå ferdig med den initielle markedsveksten – og ca 55 prosent av nors-ke husstander og vel 70 prosenrt av bedriftene har anskaffet bredbåndsaksesser.  Bransjen foku-serer nå på neste trinn i prosessen, der mulige veivalg kan inkludere et eller flere av alternativene nedenfor… Leveranse av hi speed / superbredbånd Utvide tjenestespekteret – f eks til bredbåndstelefoni og/eller Triple Play Fokusskift fra aksess til tjenester og innhold? Eller … kjøre på et lavprisalternativ

Trolig vil morgendagens marked være adskillig mer diversifisert enn det vi ser i dag – noen vil være storbrukere, mens andre klarer seg med et ’basisabonnement’.   For operatørene må veival-get stakes ut og nettverket tilpasses den valgte strategi. Bredbånd er blitt er en stadig sterkere maktfaktor i det norske innholds- og kommunikasjonsmarkedet. Fremveksten har gitt en enorm effektiviseringsgevinst for folk flest, men har også medført betydelige markedstap (slankekur) for tils

Forsiden akkurat nå

Til toppen