Bredbånd og konkurransen i telesektoren

Etter å ha hatt et avmonopolisert telemarked i snart 5 år, og etter at IT-området har opplevd mye turbulens, kan man konstatere at det i dag er svært beskjeden telekonkurranse, skriver Jostein Torp.

Av Jostein Torp Det finnes en omfattende dokumentasjon av dette, og myndighetene har ikke sett at konkurranse har blitt en drivkraft for å oppnå billigere og bedre teletjenester. Det siste er bl.a. vektlagt i høringsskrivet til “Forslag til ny lov om elektronisk kommunikasjon”. Brekker ryggenDrivkraften til å være tilbyder av telekommunikasjonstjenester er som i de fleste andre sammenhenger håpet om økonomisk gevinst. Umodne satsinger i markedet med etterfølgende konkurser gjør at

Forsiden akkurat nå

Til toppen