Bredbånd er et byfenomen

Bredbåndsveksten i Norge foregår stort sett i byer og tettbygde strøk. Distriktskommunene ligger (med enkelte spesielle unntak) langt etter. Forskjellen er også enorme: Mens 33 kommuner har over 30 prosent penetrasjon er 140 kommuner under 5 prosent.

Regjeringen har i lengre tid vist til den sterke veksten i utbredelsen av bredbånd i Norge som et bevis på at flertallets politikk — la markedet gjøre jobben — har vært effektiv.By og landTall fra Post- og teletilsynet viser nå klart at markedskreftene bare har fungert effektivt i sentrale strøk. Distriktene ligger langt etter, og forskjellen øker.Mens 34 prosent av husstandene i Oslo har bredbånd, har Nord-Trøndelag en dekning på bare 12 prosent. Fire andre fylker — Sogn- og Fjo

Forsiden akkurat nå

Til toppen