Bravida-sjefen slutter

Konsernsjef Jan Kåre Pedersen i installasjonsselskapet Bravida går nå av. Perdersen sier at dette ikke har noe å gjøre med medias fokusering på hans generøse lønnsbetingelser. Pedersen har foretatt store nedbemanninger i Bravida, samtidig som han har mottatt 15 millioner i lønn og pensjonsgodtgjørelser fra selskapet.

Ifølge pressemeldingen selskapet har sendt ut er det konsernsjef Jan Kåre Pedersen som har tatt initiativ overfor styret og bedt om å få fratre. Han viser til at han har vært i selskapet i sju år og at det er til beste for selskapet at han fratrer nå,Det er allerede klart at Amund Skarholt vil overta som konsernsjef (CEO) når Pedersen fratrer ca 1. september i år. Frem til nyttår vil Pedersen stå til selskapets disposisjon, eierne har i tillegg bedt Pedersen tiltre Styret i Bravida n

Forsiden akkurat nå

Til toppen