Børs, allianser og marked

I spillet om Bane Tele, Bredbåndsalliansen og bredbåndsbørsen tror vi en god porsjon markedsrettet pragmatisme er på sin plass. Det er motstridende interesser både lokalt og nasjonalt i flere spørsmål. Og det er mer enn nok snubletråder. Men det er også mye å tjene om å enes der det er mulig.

Det syder av aktivitet landet rundt. Det investeres, graves og bygges bredbånd så det er en fryd. Makan til lokalt engasjement er det lenge siden vi har sett her i landet. Vi har registrert 135 aktive selskap i vår selskapsoversikt. Vi har i den siste utgaven av Megaband reportasjer fra et tosifret antall selskaper spredt over hele landet.NæringsutviklingDet kan ikke herske noen som helst tvil. I lokalsamfunn landet over ser man nå på bredbånd som et viktig virkemiddel i næringsutviklin

Forsiden akkurat nå

Til toppen