Debatt

Billingfunksjonen må radikalt ekspanderes

Teknologiutviklingen tvinger fram behov for nye forretningsmodeller og inntektsstrømmer i teleindustrien. Skal aktørene sikre seg en solid posisjon i framtidens verdikjeder, må billingfunksjonen gjennomgripende videreutvikles. Når vil aktørene gå på offensiven? spør Andre Kopostynski i moreCom i denne kommentaren.

Teleindustrien er i en rivende teknologiutvikling, og et deregulert marked fører til skarp konkurranse blant operatører og tjenestetilbydere. Telefoni- og aksessprodukter er under hardt prispress, og bredbåndsinfrastrukturen må stadig utvides for å imøtekomme sterk vekst i videotrafikk. Hvordan skal operatørene takle dette? Må bli mer robust Først og fremst må man tilrettelegge en IT-basert infrastruktur for en langt mer strømlinjeformet og kostnadseffektiv tjenesteproduksjon. I t

Forsiden akkurat nå

Til toppen