Billigere enn ventet

Bredbånddekning til alle i løpet av 2007 blir langt billigere enn ventet. Kostnadene blir nå anslått til mellom 800 millioner og 1 milliard kroner.

Tallene kommer fram i de siste utregningene som Teleplan har utført på bestilling fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Tidligere overslag har vært oppe i 1,7 milliarder kroner bare for dekning av offentlige institusjoner, mens de siste tallene også inkluderer alle husstander og virksomheter, skriver departementet i en pressemelding. Ifølge pressemeldingen er årsakene til prisnedgangen flere. Dels har den høye bredbåndstilknytningen økt lønnsomheten i den markedsbaserte utbyg

Forsiden akkurat nå

Til toppen