Utvalgsleder Olav Lysne overleverte den 330 sider store rapporten om digital sårbarhet til justis- og beredskapsminister Anders Anundsen, som understreket hvor viktig sikkerhet og beredskap er for regjeringen. (Bilde: Justis- og beredskapsdepartementet)

Billig å etablere alternativ infrastruktur

Kun 575 millioner kroner over ti år skal til for å bygge opp en struktur i kjernenettet som fjerner avhengigheten av Telenors nett.

Da Lysneutvalget overleverte sin 330 sider lange utredning av «Digital sårbarhet – sikkert samfunn» til justisminister Anders Anundsen, sa utvalgsleder Olav Lysne at så godt som alle digitale tjenester på en eller annen måte er innom Telenors kjernenett.

Derfor er da også ett av hovedtiltakene som foreslås for å redusere sårbarheten å etablere et kjernenett med samme kvalitet som Telenors. Lysne understreker at Telenor-nettet har veldig høy kvalitet, men ankepunktet er at vi som nasjon er for avhengige av dette nettet.

Svært lav sum – regnet mot et utfall

I løpet av arbeidet med rapporten har utvalget fått innspill fra en rekke hold, deriblant en rapport fra Oslo Economics som beregner at det vil koste 575 millioner kroner over ti år å oppgradere enten Altibox-nettet eller Broadnets nettverk til en kvalitet som gjør at det kan fungere som alternativ til Telenors kjernenettverk.

Forsiden akkurat nå

Til toppen