Betre fjernsynstilbod — i heile landet!

Norges televisjon as (NTV) har nyleg fått konsesjon til å byggje og drive eit digitalt bakkenett for fjernsyn. Med dei vilkåra som regjeringa har fastsett for denne konsesjonen, er det no klart for ei utbygging som vil ha mange positive verknader, skriver samferdselsminister Liv Signe Navarsete (SP) i et innlegg til Teleavisen.

• Heile landet får et nytt sendenett for fjernsyn, med større kapasitet og betre lyd- og biletkvalitet, samanlikna med det som er tilfelle for det analoge nettet vi har i dag. Dette opnar for fleire kanalar og betre dekning, særleg i distrikta. For fjernsynssendingane til NRK2 aukar dekningsgraden frå om lag 55 prosent til 95 prosent av husstandane. Fjernsynstilbod som byggjer på norsk språk og kultur blir styrkt i konkurransen med utanlandske kanalar. • Også i hytteområde vil mang

Forsiden akkurat nå

Til toppen