Debatt

Behov for kraftsamling rundt restmarkedet for bredbånd?

Soria-Moria erklæringen sier bredbånd til alle innen utgang av 2007. Samtidig vet vi at Telenors kobbernett kan ikke levere bredbånd til alle. Og Post og teletilsynet skal holde auksjon over frekvenser i 2,6 GHz båndet. Kan dette danne bakteppe for nye samarbeidskonstellasjoner? spør Kjell Arne Nielsen i Teleplan i denne kommentaren.

Dagens fastnett har sine begrensinger med hensyn til hvor en kan levere bredbånd. Riktignok utvikles stadig DSL-teknologien. For eksempel skal VDSL2 - 30 MHz Short Reach (ITU G.993.2) kunne levere kapasiteter opp mot 100Mbit/s begge veier.  Men høyere kapasitet leveres på stadig kortere linjestrekk. Når forventningene til kapasitet øker vil de geografiske områder med dette tilbudet krympe. Den ultimate løsningen er fiber i hvert hus. Men har vi en pragmatisk tilnærming og tar utgangsp

Forsiden akkurat nå

Til toppen