Debatt

BaneTele / Ventelo-fusjonen til Stortinget

Hva gjør staten? Vil de opprettholde 50% eierandel i det fusjonerte BaneTele/Ventelo eller vil de nøye seg med noe mindre? Saken er ventet å være ferdigbehandlet i departementet om kort tid og stortingsproposisjonen kommer enten i vår eller tidlig høst, skriver sjefredaktør Arne Joramo.

Bredbåndsalliansens oppkjøp av Ventelo og fusjonen av BaneTele og Ventelo skaper en situasjon der staten havner i klart mindretall i det nye selskapet dersom de ikke går inn med ytterligere kapital. Politisk farbar vei Politikernes begrunnelse for 50% eierandel i BaneTele var å skape en sterk nasjonal konkurrent til Telenor. Men det er neppe politisk uproblematisk å sitte med 54 prosent i Telenor og 50 prosent i et fusjonert BaneTele/Ventelo. På den andre siden vil det trolig være

Forsiden akkurat nå

Til toppen