Bane Tele passer Song

Et tydelig tegn på den nye optimismen i Song er at Ketil Kivedahl har markert selskapets interesse for å kjøpe Bane Tele. Han åpner også døren for et samarbeid med kraftbransjen.

— Vi vil se på prospektet og vurdere mulighetene for et kjøp, på egen hånd eller sammen med andre. Bane Teles nett og Songs utfyller hverandre på en interessant måte. Men vi er klar over at det er flere andre interessenter. Næringsminister Ansgar Gabrielsen sa i vår til Teleavisen at han tok sikte på å selge staten ned i minoritetsposisjon i Bane Tele innen årets utgang. Eierskapet til Bane Tele ble overført fra Samferdselsdepartementet til Næringsdepartementet før jul i fjor.De

Forsiden akkurat nå

Til toppen