Bakkebasert digital-TV -- på brukernes premisser

I denne kommentaren om digitale bakkenett og digital TV taler Bjørn Paulsen brukerinteressenes sak. Han mener blant annet at kravene til virksom konkurranse og kostnadseffektiv utnyttelse av felles ressurser må komme tydelig fram.

Av Bjørn Paulsen, daglig leder i Nortib, organisasjonen som representerer brukernes interesser innenfor telepolitikken og tilliggende samfunnsorienterte spørsmål. ”Vi ser faren for stor og langvarig skade hvis myndighetene presser frem en hurtig utbygging av digitalt bakkenett for TV uten en nasjonal fellestenkning.” Er det nødvendig å erstatte det gamle analoge TV-nettet med et digitalt bakkenett?  Eller kan landet godta å være avhengig av sårbare satellitter som svever 36.000 km

Forsiden akkurat nå

Til toppen