Debatt

Bærum eller bredbånd?

Kommunene lytter til sine tekniske etater. Dermed bærer det galt av sted med bredbåndsutbyggingen.

Torgeir Waterhouse er direktør for Internett og nye medier i IKT-Norge. Fremtiden er digital. Deler av fremtiden er her allerede selv om den er ganske ujevnt distribuert, en av grunnen til at den er ujvent distribuert er at kommuner hører på de tekniske etatene sine. Skremmende nok er mange av de igjen befolket med folk som ikke ser det store bildet og hvor viktig bredbånd er! Det meste av politikken, tenkningen og besluttningene er mer eller mindre systematisk preget av ønske

Forsiden akkurat nå

Til toppen