AXXessit på børs

Haldenselskapet Axxessit noteres i dag 4. juni 2004 på Oslo børs etter at børsen har godkjent prospektet for børsintroduksjonen. For de som vil følge selskapet er ”tickeren” AXX.

Uttalen av selskapets ticker/navn på Oslo Børs er den samme som engelske øks. La oss håpe at haldenserne hugger seg vei inn i internasjonale markeder og at den ikke blir brukt på regnskapene.— En børsnotering vil styrke likviditeten i aksjen og sikre Axxessit tilgang til et velfungerende kapitalmarked. I tillegg gir en børsnotering muligheter til å tiltrekke oss nye investorgrupper i fremtiden og sikre en riktig prising av Axxessit-aksjen til enhvertid, sier administrerende direktør E

Forsiden akkurat nå

Til toppen