Inge Hansen, prosjektleder for bygging av det britiske nødnettet hos den kommersielle operatøren EE i samtale med direktør Tor Helge Lyngstøl i Direktoratet for nødkommunikasjon under frekvensforum hos Nasjonal kommunikasjonsmyndighet i Lillesand 7. september. (Bilde: Håvard Fossen, Insidetelecom.no)

– Arbeidet med «nytt» nødnett må starte nå

Direktoratet for nødkommunikasjon åpner døra på vidt gap for å bruke kommersielle mobilnett i framtida. Men det haster med avgjørelsene.

– Arbeidet med fremtidens nødkommunikasjon i Norge må starte nå. Det tar lang tid fra en beslutning treffes til løsningene kan realiseres. Dette har vi erfart, sier direktør Tor Helge Lyngstøl i Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK).

Direktoratet har sendt inn et brev til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) som svar på spørsmål derfra knyttet til framtidig tildeling av 700 MHz-båndet. Der åpner direktoratet for å bruke kommersielle nett også til blålysetatenes behov. Men ikke uten at det stilles krav til disse:

– Man kan se for seg at staten etablerer en komplett, ny infrastruktur forbeholdt brukere med kritiske samfunnsfunksjoner, eller at kommersielle mobilnett rustes opp for å møte nød- og beredskapsetatenes spesielle behov. Eller man kan se for seg en kombinasjon der det etableres en løsning med optimalt samspill mellom de kommersielle nettene og en statlig infrastruktur. På noen års sikt (en gang etter 2026) vil det dessuten være behov for utskiftning av hele dagens nødnett, der det uansett må finnes en ny teknologisk løsning også for taletrafikken, skriver direktoratet.

Forsiden akkurat nå

Til toppen