Antyder bruk av økonomisk stimulans i bredbåndssektoren:

– Må ta hensyn til kommuneøkonomien

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen sier hensynet til kommuneøkonomien spiller inn i arbeidet med graveforskriften.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (FRP) sier han må ta hensyn til kommunenes økonomi når han vurderer hvorvidt graveforskriften kan forenkles ytterligere.

Da han tiltrådte som statsråd 16. oktober, arvet han samtidig graveforskriften, med tilhørende veiledning om ledninger i riksvei, av forgjengeren Marit Arnstad (SP). Hun la fram arbeidet bare én uke før Solvik-Olsen overtok roret i Samferdselsdepartementet.

I forberedelsene til regjeringsskiftet var de borgerlige samarbeidspartnerne tydelige på at de ville innføre en nasjonal graveforskrift. I stedet må Solvik-Olsen altså vurdere om han kan forbedre forskriften som ble formulert under Arnstads ledelse – en forskrift IKT-Norge har omtalt som en snubletråd for den nye regjeringen.

Forsiden akkurat nå

Til toppen