Antall opsjoner i Telenor øker

Telenor har nå fordelt opsjoner til 134 ledere og nøkkelpersonell. Opsjonene gir medarbeiderne rett til å tegne inntil 2,66 millioner aksjer.

Tidligere har Telenor meldt at opsjonsprogrammet skulle gjelde rundt 125 nøkkelpersoner og 2,5 millioner aksjer. Dette har nå altså økt noe. Kjøpsretten vil gjelde fra dagen etter Telenors rapportering for andre kvartal 2009. Opsjonene kan bare innløses fire ganger i året gjennom en tidagersperiode etter publiseringen av selskapets kvartalsresultater. Siste mulige innløsning skjer etter andre kvartal 2013. Innløsningsprisen er lik gjennomsnittlige volumvektet pris på Oslo Børs på

Forsiden akkurat nå

Til toppen