Debatt
Elisabeth Kaland Melsom og Kai H. Eidissen i Teleplan Consulting

AMS – den som venter på noe godt?

NVE har utsatt forskriften for avanserte måle- og styringssystemer ett år for å vente på standardene, skriver Elisabeth K. Melsom og Kai H. Eidissen i Teleplan.

 

 I oktober 2009 vedtok Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) å utsette den nye forskriften som krever installasjon av Avanserte Måle- og Styringssystem (AMS). NVE ønsker å utsette loven et år, hvilket betyr at AMS senest vil være installert i alle norske husstander ved utgangen av 2015. NVE ønsker å vente til internasjonale standarder er klare. Dette anses som en forutsetning for å sikre en reell konkurranse mellom leverandører av tjenester til sluttbrukere, mellom leverandører av måler- og kommunikasjonsutstyr og mellom tilbydere av de ulike IT-systemene.

 AMS er innført i flere europeiske land, og det arbeides med å etablere felles europeiske, åpne standarder både for kommunikasjon og måling. Et eksempel er EUs ”Open meter project”-initiativ, som er et samarbeid mellom interessenter i kraftmarkedet for å utarbeide spesifikasjoner for åpne standarder for måling av strøm, gass, vann og varme. NVE gjør lurt i å vente med å legge rammene for nettselskapenes investering i AMS, da en standardisering av utstyr vil sikre konkurranse rundt leveranse av utstyr og tjenester.

Forsiden akkurat nå

Til toppen