Lysne overrakte utvalgets innstilling til forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide. (Bilde: Ida Oftebro/Inside Telecom)

– Alternativet er ikke å gjøre ingenting

Lysne II-utvalget anbefaler regjeringen å innføre full overvåking av datatrafikken inn og ut av Norge. De mener trusselbildet gjør dette helt nødvendig.

Lysne II-utvalget har det siste halve året utredet innføring av digital grensekontroll etter modell av den svenske FRA-loven. Digital grensekontroll innebærer overvåkning av all datatrafikk som krysser norske landegrenser.

Mandag la Lysne II-utvalget frem sin rapport for forsvarsminister Ine Marie Eriksen-Søreide.

Konklusjonen er at Norge bør ha et digitalt grenseforsvar, men at det er viktig at publikum har tillit til at personvernet ivaretas, samtidig som overvåkningen gir etterretning av fornuftig kvalitet. Etterretningen skal ikke være rettet mot aktivitet i Norge, men mot trusler mot rikets sikkerhet fra utenlandske stater, grupper eller individuelle aktører.

Forsiden akkurat nå

Til toppen