Allianse for tale i Wi-Fi-nett

Trådløs IP-telefoni er spådd å være et vekstområde framover, men det er ikke helt liketil å få slike nett til å fungere skikkelig. Derfor har nok en trådløs-allianse blitt dannet: VoipUnplugged.com.

Alliansen er foreløpig svært så dominert av initiativtakeren Meru Networks og deres partnere, men det er sannsynlig at den blir åpnet opp etter hvert. Uansett er det allerede produsert formodentlig nyttige tekniske guider som beskriver hvordan folk kan bygge nett som gir trygg trådløs IP-telefoni.Bundet til en leverandørDet er ingen uoverkommelig oppgave å benytte trådløse IP-telefoner i Wi-Fi-nett for å håndtere telefoniløsningen til en bedrift. Problemet er at prioriteringsmekanis

Forsiden akkurat nå

Til toppen