Alcatel gir 6,3 millioner

Alcatel har bevilget 1 million dollar til ofrene for flomkatastrofen. Pengene skal brukes av selskapets lokale representanter. Hovedoppgave for deres hjelpearbeid er å bygge opp kommunikasjonsnettverk.

Alcatel, som er representert i alle land som er rammet av jordskjelv- og flodbølgekatastrofen, vil stille til rådighet 1 million US dollar for sine lokale avdelinger. Denne hjelpen vil utvide lokalt hjelpearbeid som allerede er igangsatt for å gjenopprette nettverk og bidratil hjelp på best mulig måte.MobilnettI Sri Lanka og Indonesia vil hjelpen bidra til at vitale faste og mobile kommunikasjonstjenester blir gjenopprettet. Mobile nettverk spiller en nøkkelrolle for å etablere nødvendig

Forsiden akkurat nå

Til toppen