Abonnementene forverrer trafikkproblemet

Det mobile bredbåndet utsettes for sine største belastninger på ettermiddagen og om kvelden. – Dagens forretningsmodeller forsterker denne tendensen og forverrer problemet for operatørene, sier Emanuel Viklund i Ericsson.

Når trafikken i mobilnettene skal illustreres skjematisk, er grafen praktisk talt den samme hos Telenor og Netcom. Den viser en jevnt stigende bruk utover dagen, fram til den gjør et kraftig byks rundt klokka 17. Dernest vokser den sterkt utover kvelden, og når en topp i de siste par timene før midnatt. Ettersom det mobilbredbåndet er en delt ressurs, representerer bruksmønsteret et problem for tilbyderne. De ønsker selvsagt å tilby en pålitelig og forutsigbar tjeneste som ikke varier

Forsiden akkurat nå

Til toppen