Teknisk direktør Geir Løvnes i Network Norway mener tirsdagens nettutfall er et maks uheldig resultat av en rekke tilfeldige hendelser, men at selskapet har tatt grep for å hindre at dette skjer igjen. (Bilde: Network Norway)

- Å skyte spurv med kanoner

Teknisk direktør i Network Norway, Geir Løvnes, mener at interferensproblemet mellom GSM-R og UMTS900 må løses pragmatisk.

Network Norway er en av de tre mobiloperatørene som er i samtaler med Jernbaneverket, Samferdselsdepartementet og Post- og teletilsynet for å finne en løsning på problemet med interferens mellom jernbanens GSM-R-nettverk og mobilt bredbånd basert på UMTS900. Den ideelle løsningen - Den ideelle løsningen er å reparere konkrete problemområder på en sak-for-sak basis, sier Geir Løvnes, Teknisk direktør i Network Norway. Han påpeker at interferens slett ikke er noen ny problemstilli

Forsiden akkurat nå

Til toppen