Debatt

- Å?pnere mobilnett vil stimulere alle

Hvorfor domineres mobilt innhold fortsatt av enkle tjenester som ringetoner og enkle Java-applikasjoner som spill? Mobiloperatørene må i større grad åpne sine nett for tredjepartsleverandører også av mer avansrte tjenester, skriver John Strand i denn e kommentaren.

Med sin CPA-modell (Content Provider Access) var norske mobiloperatører de første som tilbød innholdsleverandører en delingsmodell for inntektene på salg av premium-SMS-tjenester til sluttbrukerne, slik at innholdsleverandørene fikk en del av det sluttbrukerne betalte for tjenesten. Innholdsleverandørene måtte kjøpe egne SMS-koder, som også gjorde at tjenestene kunne tilbys av forskjellige operatører til alle landets mobilbrukere. Dette ga innholdsleverandørene incentiver til å ut

Forsiden akkurat nå

Til toppen