93 prosent kan få bredbånd

Post- og teletilsynet (PT) opererer med en lavere bredbåndsdekning enn regjeringen, som mener bredbåndsdekningen er 95 prosent.

Dagens ADSL-utbygging gir en dekning til bortimot 90 prosent av befolkningen, viser tall fra PT. Inkluderer vi i tilegg alle som kan få tilgang på internett på andre måter, som via kabel og fiber, blir bredbåndsdekningen i 93 prosent. Definisjonspørsmål Regjeringen bruker imidlertid 95 prosent: "Undersøkingar viser at det er teknisk mogleg for om lag 95% av norske husstandar å få breibandstilknyting per oktober i år, og at prosentdelen er aukande", kunne vi lese i en pressemelding fr

Forsiden akkurat nå

Til toppen