74 millioner til teleforskning

Regjeringen vil bevilge 74,3 millioner til teleforskning for neste år, over Samferdselsdepartementets budsjett. Samferdselsminister Liv Signe Navarsete har tidligere overfor Teleavisen uttrykt bekymring for manglendse teleforskning i Norge.

Regjeringen foreslår at det over Samferdselsdepartementets budsjett for 2008 skal bevilges i alt 170 millioner kroner til forskning, utredning og utvikling. Forskningsprogram og forskningsprosjekt innenfor transport og telekommunikasjon får den største delen av midlene. - Regjeringen vil også støtte bedrifter og miljøer som driver forskning og utvikling innen elektronisk kommunikasjon, både for å utvikle sektoren videre og for å legge til rette for god tilgang til moderne og rimel

Forsiden akkurat nå

Til toppen