63,5 mill. til telekomforskning

Samferdselsminister Torild Skogsholm vil neste år bevilge 63,5 millioner til telekomforskning - 41 prosent av departementes forskningsmidler. Utvikling av bredbåndstjenester blir blant de prioriterte områdene.

I alt foreslår Regjeringen å bruke 155,7 millioner kroner til forskning, utredning og utvikling, hvorav 63,5 millioner kroner til telekom. VerdiskapingForskningspotten fra samferdselsdepartementet øker med i underkant av 15 prosent. - Vi vil bidra til framtidig verdiskapning ved å støtte forskning og utvikling som styrker evnen til konkurranse og nytenkning i telekombransjene, sier samferdselsminister Torild Skogsholm i en pressemelding. Innenfor den økte støtten til forskning om telekomm

Forsiden akkurat nå

Til toppen