Debatt

6 milliarder til telenett i 2008

Det vil bli full fres i teleåret 2008 i Norge. Mens det er stor usikkerhet om rente, om boligpriser og aksjemarkedet generelt, kan vi med sikkerhet si at optimismen vil råde i telebransjen. Nettinvesteringene vil totalt nå rekordhøye 6,2 milliarder kroner. Telenors konkurrenter vil investere dobbelt så mye som Telenor alene.

De største investeringene vil skje på bredbåndsiden, men også i transmisjons- og transportnett og i mobilnett vil investeringene være større enn de har vært årlig i dette årtusen. Aldri før har investeringene i telenett vært større - iallfall målt i nominelle kroner. Den tidligere toppen var under digitaliseringen på 90-tallet med 4-5 milliarder kroner i enkelte år.

Investeringsanslag
Vårt anslag nedenfor er på ingen måte nøyaktig ettersom få, om noen, operatører oppgir nøyaktige tall på investeringene de gjør. Men tallenes størrelsesorden har vi godt grunnlag for å anslå, ut fra kjente planer og framdrift.

Det er vel 60 operatører som investerer itelenett i Norge i 2008.  Vi  i InsideTelecom/Teleavisen og Tele Norge er i kontinuerlig dialog med de fleste av dem.

Forsiden akkurat nå

Til toppen