Forskningssjef Sara Mazur i Ericsson sier at 5G vil inneholde funksjoner nok til å kunne erstatte både nødnettstandarder som Tetra og jernbanestandarder som GSM-R.

5G kan erstatte DTT, Tetra og GSM-R

De foreløpige definisjonene for 5G antyder en mobilteknologi som kan erstatte både TV-nett, jernbanens mobilnett og nødnettene.

Sentralt i 5G-utviklingen hos verdens største leverandør av mobilnett, svenske Ericsson, står forskningsleder Sara Mazur. Vi har spurt henne om 5G vil kunne erstatte de spesialiserte nettverkene som deler frekvensressursene med mobilnettene, altså Tetra-nett, GSM-R-nett og det digitale bakkenettet for kringkasting, DTT (DVB-T). Ericssons forskningssjef Sara Mazur er ikke i tvil om at 5G vil kunne ta over oppgavene til radiobaserte kringkastingsnett. Om det vil skje, er hun mer usikker på.

Forsiden akkurat nå

Til toppen