55 må gå fra Telenor Teleservice

Telenor melder at de vil restrukturere datterselskapet Telenor Teleservice AS. Fra årsskiftet organiseres bedriften i fire virksomhetsområder; Opplysningen 1881/1882, MeetAt 07777, Nordisk Callsenter og Andre Tjenester. 55 stillinger forsvinner i Oslo og Førde.

Av Håvard FossenTelenor oppgir skjerpet konkurranse og overgang fra manuelle til elektroniske tjenester som en av årsakene til at lønnsomheten har gått ned i Teleservice.- De ulike virksomhetsområdene i Teleservice utviklet seg gjennom 2002 og 2003 svært ulikt forretnings- og markedsmessig, i takt med markedets raske endringer. Skjerpet konkurranse og overgang fra manuelle til elektroniske tjenester har også ført til svekket lønnsomhet for Teleservice. Den krevende konkurransesituasjone

Forsiden akkurat nå

Til toppen