55 % daglig på nettet

55 prosent av den norske befolkning brukte i fjor internett hver dag, en økning fra 44 prosent i 2004. De daglige brukerne var på nett i snitt 80 minutter.  51 prosent av befolkningen hadde bredbåndstilknytning hjemme. 47 prosent hadde hjemme-PC, viser SSBs ferskeste mediebarometer.

Selv om tallene fra Statistisk Sentralbyrå inneholder visse selvmotsigelser (hva bruker de som ikke har hjemme-PC bredbåndet sitt til?) viser de med all tydelighet at internetts posisjon i folkeheimen nå er grunnfestet.Yngre og eldreNettbruken fordelt på variabler som kjønn, alder, bosted, inntekt, utdannelse viser de forventede forskjellene — som at ingen bruker nettet mer enn unge "urbane" menn med mer enn middels utdannelse.Tallene viser også at internetts penetrasjon i de eldre årsk

Forsiden akkurat nå

Til toppen