5000 i Bynettet i Tromsø i 2008?

Bynettet i Tromsø har nå om lag 5000 kontrakter, men bare 2800 er oppkoplet. Målet er 2200 resten av året slik at Bynettet når 5000 oppkoplet ved utgangen av 2008.

Årsaken til spriket mellom kontrakter og oppkoplete kunder er blant annet et hytteområde med ca. 1100 kunder i kontraktstallet. Disse skal koples opp over flere år. Mats Warvik fra Pronea opplyste at det i det vesentlige er i borettslag man har lyktes til nå. Av de 2200 som målet er for resten av året, er 700 eneboliger. Nye finansieringsformer 34 boretteslag er nå oppkoplet. Mats Warvik opplyste at Troms Bynett vil komme med nye finansieringsformer mot eneboligmarkedet i løpet av

Forsiden akkurat nå

Til toppen